Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводни Услуги отКрестън БулМар

Качествени Счетоводни Услуги на Изгодни Цени

Задачи по счетоводство

Сборник Задачи по счетоводствоСборник от Задачи по Счетоводство на Държавна спестовна каса

Учебно пособие за IV курс на икономическите техникуми

Лазар Киров . Васил Павлов

Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство

Държавно издателство „Народна просвета”
София, 1954

ПРЕДГОВОР

Предлаганият сборник от задачи по счетоводство на Държавна спестовна каса има за цел да служи като учебно пособие на учениците от икономическите техникуми при изучаване на счетоводството на ДСК.

Задачите в сборника са подредени по програмата за икономическите техникуми специално по изучаване отчетността в ДСК.

При съставянето на отделните задачи авторите са се стремели да разпределят разглеждания материал на методически единици за двучасови упражнения.

Почти във всяка глава на сборника са дадени обобщителни задачи. Тяхното предназначение е да служат за домашни упражнения на учениците.

Вместо методически указания към някои от разделите на задачите в сборника са дадени решени задачи, с които се посочват начините и формите за решаване на групи от задачи.


София, 1 август 1953 г.

От авторите

 

Тази задача е публикувана в "Задачи по Счетоводство на Държавна спестовна каса". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводни услуги Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводно обслужване

Други източници на информация: